Online Ejendomsadmonistration har en række samarbejdspartnere, som lever op til de høje faglige standarder og normer, som vi selv sætter i vores dagligdag. Disse samarbejdspartnere vil vi gerne dele med vores kunder.

Ejendomsadministrationens omfang

Hver enkelt forening eller ejer af en ejendom er tilknyttet en advokat samt en sekretær. Advokaten er bestyrelsen og ejerens direkte kontakt mens sekretæren forestår den daglige pleje af foreningens medlemmer og ejendommens lejere.

Ejendomsadministrationen for andels- og ejerlejlighedsforeninger er opbygget i moduler, hvor grundpakken består af 

  1. Opkrævning af boligafgifter, fællesudgifter, husleje m.v. inkl. rykkerprocedurer og fogedsager.
  2. Betaling af alle faste betalinger vedrørende ejendommen.
  3. Betaling af alle andre udgifter efter forudgående attestation af foreningens bestyrelse.
  4. Daglig bogføring og afstemning m.v. Årsafslutningen omfatter udskrivning af balance samt afstemning.
  5. Udarbejdelse af driftsbudgetter og likviditetsbudgetter pr. statusdag
  6. Opkrævning/tilbagebetaling af restvarme, når varmeregnskab foreligger.

Grundpakken koster fra kr. 18.000 om året inklusive moms. Den endelig pris bliver fastsat i forbindelse med, at vi modtager nærmere oplysninger om foreningens størrelse og sammensætning.

Herudover kan foreningen vælge ekstraydelser såsom

  • Årlig skriftlig redegørelse over foreningens juridiske og økonomiske situation forud for den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen orienteres om ny lovgivning, tilskudsordninger mv. af interesse for foreningen og forhold af betydning for foreningen.
  • Deltagelse i generalforsamling
  • Deltagelse i to årlige bestyrelsesmøde på mit/bestyrelsens kontor
  • Almindelig juridisk og økonomisk rådgivning, herunder bl.a. løbende økonomisk rådgivning om budgetforhold, muligheder for omprioritering, placering af overskydende midler, forslag vedrørende regulering af boligafgift/fællesudgifter, gennemgang af regnskabsudkast, rådgivning vedrørende andelsprisberegning og løbende forslag til vedtægtsændringer

Ejendomsadministrationen omfatter også rene udlejningsejendomme.