Kan du ikke huske adgangsoplysninger?

Det er en god ide at oplyse bolignummer eller adresse.

Hver eneste kunde har en unik adgang til ejendommens dokumenter via et særligt link og kodeord. Der kan være tale om regnskaber, vedtægter, ordensreglementet, og hvad foreningen i øvrigt ønsker skal være tilgængeligt.

Enhver kunde kan få unik adgang til ejendommens dokumenter via et særligt link og kodeord, der kan give adgang til - eksempelvis - regnskaber, vedtægt, referater m.m. 

Det kan i princippet være tale om informationer eller dokumenter, som giver oplysninger om foreningens- eller ejendommens økonomi.
 
Siden kan ikke anvendes til at give pligtmæssige oplysninger såsom varslinger, materiale til omkostningsbestemt budget, men foreninger eller udlejere har en unik og nem adgang til oplysninger om foreningen eller ejendommen.
 
Ønsker en forening eller udlejer at benytte sig af denne mulighed, vil der som minimum være oplysninger om:
 
1. Vedtægt.
2. Regnskab og budget.
3. Referater.