Vi samarbejder med PROAD Property advisers. 

Fastsættelse af ejendommens reelle værdi er vigtig, og som administrator er det vigtigt, at foreningernes værdi er baseret på et seriøst og gennemarbejdet grundlag. 

Hos PROAD Property Advicers udarbejder vi årligt mange valuarvurderinger for andelsboligforeninger, som skal bruge vurderingen til deres årsrapport og dermed beregning af andelskronen.

De offentlige vurderinger af andelsboliger er oftest ikke retvisende, og giver således ikke andelshaverne det sande billede af ejendommens markedsværdi.

Vores opgave er at fastsætte markedsprisen for andelsboligforeningen som en boligudlejningsejendom - dvs. den pris, som en investor er villig til at betale for ejendommen som en boligudlejningsejendom.

Flere og flere andelsboligforeninger vælger at få udarbejdet en valuarvurdering, fordi de ønsker at vi klarlagt, hvad markedsværdien er, og fordi den offentlige vurdering er fastsat på baggrund af indberettede handelstal og uden besigtigelse af ejendommen.

Valuarvurdering foretages af særlig uddannede ejendomsmæglere,  som netop er specialiserede i sådan type ejendomme.

Såfremt man vælger at benytte en valuarvurdering til fastsættelse af ejendommens værdi, skal man være opmærksom på, at vurderingen maksimalt er gældende i 18 måneder, hvorefter en ny vurdering skal indhentes.

 

Få en valuarvurdering, som udtrykker ejendommens reelle værdi.